dowiedz się więcej o naszej ofercie

Obszary działalności

Doradztwo kryzysowe i restrukturyzacyjne

W trudnych dla Twojej firmy czasach trzeba działać szybko i odważnie. Kryzys może dotknąć każdą organizację i nie zawsze da się zauważyć jego zwiastuny. Czasem kryzys nie jest związany w ogóle z działalnością danego przedsiębiorstwa, ale jest pochodną sytuacji makroekonomicznej, politycznej lub społecznej.

Pomagamy naszym klientom podjąć decyzje dotyczące ograniczania kosztów, tymczasowej lub stałej zmiany profilu działalności oraz przeglądu portfela klientów i dostawców.
W krytycznej sytuacji przygotowujemy też wnioski restrukturyzacyjne, dzięki którym możliwe jest otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych lub układowych, które pozwolą wstrzymać płatność zobowiązań i dadzą czas na uzdrowienie przedsiębiorstwa.

analizy, raporty i research

Żeby podejmować decyzje trzeba mieć wiedzę i dane. Raporty i analizy biznesowe coraz częściej stanowią ważne narzędzie w podejmowaniu decyzji zarządczych i uzyskaniu przewagi nad konkurentami.

Do najpopularniejszych rodzajów analiz należą analizy rynku, w których przedstawiona opracowane są dane dotyczące branży, konkurencji, perspektyw i możliwości. Dzięki temu odbiorca raportu ma pełen przegląd tego, jak wygląda rynek i w którym kierunku zmierza. Jednak analizie może być poddane również wnętrze organizacji, na przykład w ramach audytu, due dilligence lub przeglądu zasobów spółki.

Naszym klientom oferujemy przygotowanie profesjonalnych analiz ułatwiających podejmowanie decyzji zarządczych.

interim management

Interim Management to czasowe działanie wewnątrz organizacji realizowane przez wyspecjalizowanego zewnętrznego menedżera - nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych wcześniej rezultatów. Objęte formułą Interim Management są najczęściej projekty wdrożenia zmian, podniesienia rentowności, reorganizacji procesów lub restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Zewnętrzny specjalista to również sposób na zastępstwo lub czasowe wzmocnienie zespołu zarządzającego w czasie kryzysu. Menedżer z zewnątrz wnosi do organizacji własne doświadczenie i wiedzę, ale też świeże spojrzenie i niezależność wynikającą z formuły współpracy. Ponadto, wynajmując Interim Mangera płacisz za osiąganie efektów, a nie za czas pracy.

Proponując naszym klientom współpracę w formule Interim Management bierzemy pod uwagę przede wszystkim planowane do osiągnięcia rezultaty i minimalizację kosztów. Stąd głównym składnikiem wynagrodzenia jest success fee, prowizja od sukcesu należna po wykonaniu przewidzianych umową zadań.

Doradztwo strategiczne

Opis już wkrótce...

zmiana kultury organizacyjnej

Właściwa kultura organizacyjna, spajająca systemy wartości pracowników i normy przedsiębiorstwa, to jeden z najprostszych sposobów poprawy wydajności pracy. Według niektórych badań przedsiębiorstwo o wyróżniającej się kulturze organizacyjnej może osiągać 20‑30% lepsze wyniki niż firmy konkurencyjne. Kultura organizacyjna może być widoczna i wyrażana w wielu różnych obszarach: rozpiętość struktury organizacyjnej, podmiotowe traktowanie pracowników, integracja pracowników z wizją i celami firmy itp.

Jednak w o opinii wielu menedżerów i pracowników funkcjonująca w ich przedsiębiorstwie kultura organizacyjna jest często niespójna z deklaracjami. Co innego firma niesie na sztandarach, a co innego pracownicy robią na co dzień. Nieadekwatna kultura organizacyjna może w znaczący sposób przeszkadzać w realizacji celów biznesowych, wydłużać czas reakcji lub powodować niezadowolenie pracowników.

Pomagamy naszym klientom wypracować odpowiednie zmiany w tym zakresie. Działamy jako moderator i inicjator zmian: wsłuchujemy się w potrzeby organizacji, analizujemy strategię i cele przedsiębiorstwa, porównujemy deklaracje ze stanem faktycznym. Wreszcie, pomagamy wdrożyć zmiany organizacyjne oraz w zakresie świadomości biznesowej pracowników.

tworzenie modelu biznesowego

Tworzenie lub zmiana modelu biznesowego firmy to pojęcie dotyczące nie tylko dużych korporacji, ale też startupów czy mikroprzedsiębiorców. Każdy podmiot prowadząc działalność gospodarczą powinien mieć usystematyzowany model biznesowy.

Uporządkowany model biznesowy pokazuje relacje między segmentami klientów, kanałami sprzedaży, kluczowymi zasobami i kosztami, strumieniami przychodów oraz wartościami jakie generujesz. Jednym słowem, model biznesowy opisuje i analizuje Twoją działalność - jej zakres i zyskowność. Tym samym ułatwia wprowadzanie korekt i reagowanie na zmiany w otoczeniu.

Pomożemy Ci stworzyć lub zmienić modele biznesowe, zgodne z Twoją strategią działania. Będziesz wiedział, które obszary Twojej działalności są najmniej, a które najbardziej dochodowe. Określimy kapitał i zasoby niezbędne w nowym modelu biznesowym. Dzięki temu będziesz mógł elastycznie reagować na zmiany w Twoim otoczeniu i skuteczniej planować rozwój Twojej działalności.

Reorganizacja struktur i procesów

Opis już wkrótce...

...

...

doradztwo marketingowe i sprzedażowe

Opis już wkrótce...

...

...

...

przeanalizuj

Przykładowe projekty

Przewiń do góry